Kirkkonummen keskusta, Kirkkonummi

3DTaito visualisoi Kirkkonummen vanhan keskustan alueelle rakentuvat asuinkorttelit. Havainnekuvissa oli tärkeä esittää kuinka uudet suunnitelmat istuvat kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön, jossa sijaitsevat mm. Keskiaikainen Pyhän Mikaelin kirkko ja kirjastotalo Fyyri. Tallinmäen alueelle tullaan rakentamaan 4-6 kerroksisia asuinrakennuksia, joiden kivijalkakerroksiin sijoittuu liike- ja palvelutiloja. Asukkaiden autopaikoitus keskittyy pääosin korttelin eteläosaan rakennettavaan pysäköintitaloon.

Työn tilaajana oli Arkkitehtipalvelu Oy.