M117, Helsinki

SKANSKA

3DTaito visualisoi Skanskan toimistokohteen M117 sisävisualisoinnit